กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานงานรับรองและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 295175 ครั้ง