กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ผลการตัดสินการประกวดเรียงความลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้มีการตัดสินการประกวดเรียงความในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานองค์การช่วยเหลือเด็ก ชั้น 14 อาคารมณียา โดยมีผลการประกวดดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) หัวข้อ "เด็กๆ ดูแลตัวเองได้เมื่อภัยมา" รางวัลที่ 1 ด.ญ. สุชาดา ยะหัตถะ โรงเรียนบ้านคลองหลวง จ.สมุทรปราการ รางวัลที่ 2 ด.ช. อุดมโชค แสงนก โรงเรียนบ้านป่าเลา จ.เพชรบูรณ์ รางวัลที่ 3 ด.ช. นิติภูมิ มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) หัวข้อ “เด็กๆ กับการลดความเสี่ยงภัยทำอะไรได้มากกว่าผู้ใหญ่คิด” รางวัลที่ 1 ด.ญ. ส่วยห่าน ลุงยะ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 ด.ช. สหรัฐ เจ้ยแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง รางวัลที่ 3 ด.ญ. กานต์สินี โตลา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี สามารถ Download เรียงความได้จากด้านล่าง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 295181 ครั้ง