กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2561

เอกสารการประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลการศึกษา
ดาวน์โหลด :
กำหนดการ (ปรับ).pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
การนำเสนองาน_22052561.pdf ( 2.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 418 ครั้ง)
11_ร่าง DaNA Team (ปรับ 160461)[12591].pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
9_DANA SOP( ปรับใหม่ 210561).pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 207 ครั้ง)
8_คู่มือ PDNA 3-4 (19-4-61).pdf ( 1.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 367 ครั้ง)
7_คู่มือ_DANA0-2_19042561.pdf ( 6.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การอภิปรายระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน DaNA สู่การปฏิบัติ
ดาวน์โหลด :
การนำเสนอร่าง DaNA Team.pptx ( 3.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 285 ครั้ง)
DANA Workshop 30 เม.ย. 61.pptx ( 2.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)