กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2559

การประชุม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
ดาวน์โหลด :
Thailand-Area3-Utilizing and Collating Secondary Data.pptx ( 0.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 192 ครั้ง)
Thailand-Area2-Phased Assessments.pptx ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
Thailand-Area1-Rationale for Assessments.pptx ( 1.43 MB ) ( ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
พื้นที่นำร่อง.pptx ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
โครงการ.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
PDNA DANA Team Project.pptx ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 231 ครั้ง)