กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2558

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และโคลนถล่ม ปี 2559
ดาวน์โหลด :
Form to Download ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 697 ครั้ง)
สรุปการประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด :
1.0 ปก.pdf ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 134 ครั้ง)
สรุปสาระสำคัญ กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓
ดาวน์โหลด :
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030.doc ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,491 ครั้ง)
การวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
Research 57.pdf ( 5.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ผลการประชุม AMCDRR ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๗
ดาวน์โหลด :
file 2.zip ( 13.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
file 1.zip ( 12.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)