กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS

1 2 3
20/1/2559
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้มีการตัดสินการประกวดเรียงความในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานองค์การช่วยเหลือเด็ก ชั้น 14 อาคารมณียา โดยมีผลการประกวดดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) หัวข้อ "เด็กๆ ดูแลตัวเองได้เมื่อภัยมา" รางวัลที่ 1 ด.ญ. สุชาดา ยะหัตถะ โรงเรียนบ้านคลองหลวง จ.สมุทรปราการ รางวัลที่ 2 ด.ช. อุดมโชค แสงนก โรงเรียนบ้านป่าเลา จ.เพชรบูรณ์ รางวัลที่ 3 ด.ช. นิติภูมิ มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) หัวข้อ “เด็กๆ กับการลดความเสี่ยงภัยทำอะไรได้มากกว่าผู้ใหญ่คิด” รางวัลที่ 1 ด.ญ. ส่วยห่าน ลุงยะ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 ด.ช. สหรัฐ เจ้ยแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง รางวัลที่ 3 ด.ญ. กานต์สินี โตลา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี สามารถ Download เรียงความได้จากด้านล่าง
23/6/2558
นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานงานรับรองและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างประเทศ
20/1/2558
ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรม ปภ. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สม. ศอ. และ สน. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากรัฐทมิฬนาดู สาธารณรัฐอินเดีย
1 2 3