กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

7/9/2565
อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศเข้าศึกษาดูงาน ณ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลอาเซียน

1 รูปภาพ
46 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม