กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

1/9/2565
ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ สว. ได้จัดแสดงนวัตกรรมในการแจ้งเตือนภัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม
วันนี้ (4 ส.ค. 65) ที่โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชมมาร์เก็ตเพลสนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 17 บูธ ที่จัดแสดงภายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ในโอกาส 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” ซึ่ง ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ สว. ได้จัดแสดงนวัตกรรมในการแจ้งเตือนภัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมร่วมด้วย

3 รูปภาพ
15 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม