กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

29/9/2563
การอบรมทีม USAR Management Team
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้แนวนโยบายในการอบรมทีม USAR Management Team ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการอบรม

5 รูปภาพ
236 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม