กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ประมวลภาพกิจกรรม

NEWS

18/3/2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการศึกษาการประเมินความต้องการ หลังเกิดสาธารณภัยเพื่อการวางแผนฟื้นฟูภาคการเกษตร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการศึกษาการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย กรณีเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการในการฟื้นฟู และกรอบแนวทางการฟื้นฟูในภาคการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

43 รูปภาพ
132 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม