กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
(Damage and Needs Assessment : DANA)<br />เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage And Needs Assessment : DANA) และมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่จะนำไปสู่การตัดสินใจสั่งการระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึง ทันเหตุการณ์ ตรงตามหลักการด้านมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลด :
RDRRMC_CAR_EOC_SOPs_and_Guidelines.pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 178 ครั้ง)
RDANA_GUIDELINES_APPROVED.pdf ( 10.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
RDANA FORMS BY NDRRMS.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
OCD_Operation_Manual_for_Response.pdf ( 54.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
DANA-DDPM-JA.pptx ( 3.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
DANA and ECC-JA.ppt ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
ASEAN-ERAT-guidelines.pdf ( 1.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 617 ครั้ง)
10 What is DANA-EngThi.ppt ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
9 Support to DANA-EngThi.ppt ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
8 Data Collection and Surveillance Techniques-EngThi.ppt ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
7 Mercury-Thai.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
6 Working with Media-EngThii.ppt ( 1.43 MB ) ( ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
5 Terms and Concepts-Thai-Update.ppt ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
3 DANA and ECC-Thai-update.ppt ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
2 CM Relationship-Thai-Update (1).ppt ( 0.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
1 Assessment-Thai-Update (1).ppt ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
Introduction DANA.pptx ( 6.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
DANA_Workshop_Agenda.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)