กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2562

สรุปผลการประชุม ชี้แจงโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post – Disaster Needs Assessment : PDNA) เพื่อจัดทำกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post – Disaster Recovery Framework : PDRF)
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร<br />จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
สรุปผลการประชุม Final.pdf ( 2.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 192 ครั้ง)