กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา Download Files

สรุปผลการประชุม

พ.ศ.2561

เอกสารการประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลการศึกษา
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ สู่มาตรฐานสากล<br />วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.<br />ณ ห้องประชุมธานี ชั้น 1 โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด :
กำหนดการ (ปรับ).pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
การนำเสนองาน_22052561.pdf ( 2.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 400 ครั้ง)
11_ร่าง DaNA Team (ปรับ 160461)[12591].pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
9_DANA SOP( ปรับใหม่ 210561).pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 192 ครั้ง)
8_คู่มือ PDNA 3-4 (19-4-61).pdf ( 1.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 352 ครั้ง)
7_คู่มือ_DANA0-2_19042561.pdf ( 6.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)