กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ข่าวประชาสัมพันธ์

Outlook

DDPM DAILY Disaster WARNING for 06 January 2022

PM 2.5 getting to affect on health: Central Regions: Samut Sakorn, Samut Prakarn, Bangkok High Tide of the Sea level at the estuay areas and the Coastal low land area. Central Regions: Samut Sakorn, Samut Song Kram, Samut Prakarn, ChachengSaew, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trad, Petchaburi, Prachuap KiriKan, Bangkok South Regions: Chumpron, Surat Thani, Nakorn Sri thammarat, Songkla, Pattani, Narathiwat
DDPM Daily update      
06/01/2022
Outlook
the moderate high pressure system prevails over the upper country with chilly to cool and morning fog in the North and Northeast, chilly and morning light fog in the Central, cool to cold on the hilltop and cool on the mountaintop. the mind Northeast Monsoon prevail over the Gulf and the South may causes less rain with the remaining of isolated thundershower in some areas of the lower South. The wind wave high about 1-2 meters in the Gulf, about 2 meters in the thundershower areas, below 1 meter in the gulf areas along Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trad, about 2 meters offshore, about 1 meter in the sea, over 1 meter offshore.
 
FORECAST (3 Day weather forecast)
The accumulation of PM 2.5 tends to be increased by the mind high pressure and the strong wind prevail over the upper country. The situation of the high tide of Sea level at the estuay areas and the coastal low land areas of Samut Sakorn, Samut Songkram, Samut Prakarn, Chachengsaew, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trad, Petchaburi, Prachuap Kirikan, Bangkok, Chumpron, Surat Thani, Nakorn Sri Thammarat, Songkla, Pattani, Narathiwat. The mind high pressure system on the upper country with the higher temperature will cause the chilly to cool with morning fog in the North and Northeast, chilly and morning light  fog in the central, cool to cold on the mountaintop and hilltop. Although  less rain will be likely in but the remaining of isolated thundershower will be possible in some areas mostly in the lower south areas.  in the lower South as the mind Northeast Monsoon prevails over the Gulf and the South. The wind wave high 1-2 meters in the gulf, about 2 meters in the thundershower areas, about 1 meter in the sea, over 1 meters offshores.
.