กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ Download Files

ข่าวประชาสัมพันธ์

Outlook

DDPM Daily Updated 22 November 2021

prepare for variable weather as the temperature dropped and cool to cold with windy are likely in the most of the country while the more rain is still in the South.
people in the northeast shoulde prepare for variety of weather meanwhile the south people should beware of the the accumulation of rainfallmight cause overflow and flood creeping and people along the gulf' shore  should prepare for inshore surge